Hva med dette?

Som skoleleder og lærerkollega ønsker jeg å utfordre mine medarbeidere. Jeg synes at læring er viktig i alle ledd i skolen – fra Udir til elev. Og læring kan være smertefullt, for det innebærer å legge bort noen gamle mønstre som man er trygg med. I tillegg har man en tendens, som voksen ihvertfall, til å se på ønsker om endring som kritikk. Det fremholdes at det er viktig å ta vare på det som er bra – og det er det selvsagt! Allikevel må man utfordre tankesettet sitt, og reflektere over hva som er bra med det vi gjør, og hvem det er bra for. Ofte – tror jeg, ender man opp med at det vi gjør er bra fordi at vi er trygge med det, og det er lettvint i en travel hverdag. Da kan vi utfordre! Hva med dette?

Hva med å ikke gi lekser? Hvilket læringsutbytte gir lekser? Er det gammel vane, et krav vi setter til oss selv for å «komme igjennom pensum»? Og har vi egentlig noe pensum, bortsett fra de styringsdokumenter vi må forholde oss til? Hva om lekser og pensum faktisk hindrer oss i å følge læreplan og opplæringslov?

Hva med mobilen som tillatt hjelpemiddel? En liten dings med uendelig mange muligheter! Desibelmåler, kalkulator, internet, gyro, høydemåler, gps, pulsmåler, kamera, videokamera, lommelykt, stoppeklokke, tidsur, stjernekart, mønstergjenkjenner, notatblokk – og sikkert hundrevis av andre ting! Tenk på hvilke oppgaver man kan gi!

Hva med å droppe rettebunkene? Hva kan elevene vurdere selv, med veiledning og tydelige kriterier? Hvordan kan de vurdere andre? Hva med å ha veiledede heldagsprøver? Hva med å la elevene rette etter fasit? Hva med å faktisk gi umiddelbar tilbakemelding? Hva med å bruke digitale verktøy i rette- og vurderingsarbeidet?

Hva med å faktisk være lærer? Hva med å vise elevene hvordan de skal skrive ved hjelp av modelltekster? Hva med å gi dem oppskriftene? Hva med å støtte dem hele veien, og så utfordre dem til å klare ting alene? Hva med å lytte til Vygotsky?

Hva med å la elevene samarbeide? Hva med å la dem sitte i grupper? Hva med å la dem samarbeide om prøver? Hva med å la dem lage oppgaver sammen, og løse hverandres oppgaver?

Hva med å prøve noe nytt? Hva med å ikke gi opp noen elever, men finne nye infallsvinkler igjen og igjen? Hva med å finne opp det mest perfekte hjulet du kan hver eneste dag? Hva med å drive pedagogisk håndverk?

Hva med å legge bort bøkene? Hva med å finne dagsaktuelle tekster? Hva med å bruke flere digitale verktøy? Hva med å planlegge for læring?

Hva med å bruke dataspill i undervisningen? Hva med å gjøre læringen relevant for elevene? Hva med å leke? Hva med å gjøre ting mest mulig praktisk? Hva med å bevare elevenes motivasjon gjennom hele skoleløpet? Hva med å bruke sosiale medier? Hva med å møte barn og unge der de er? Hva med å la gnisten for å lære leve?

 

10 tips til nye lærere

Her kommer en del ting jeg gjerne skulle fortalt meg selv for 10 år siden!

1. Ikke vær en stereotyp! Det handler ikke om å være kul lærer eller streng lærer, men om å være en trygg lærer. Les litt om klasseledelse og møt elevene som en trygg og solid voksen – men vær deg selv! Hvis du kler deg eller oppfører deg annerledes enn du pleier, er det ikke lett å være avslappet og trygg. Altså: Ei klasserommet, gjerne med Converse på beina!

2. Be om hjelp! Selv om du har en profesjonsutdanning i ryggen er du langt fra utlært, men på noen skoler føles det kanskje som om det er forventet at du er det. Selvfølgelig er det ingen som tenker at alt skal gå på skinner fra dag en, men i en travel lærerhverdag (og lederhverdag) – og spesielt ved skolestart, er det lett å glemme at de nye kanskje ikke klarer å lukte seg fram til hvor ting står gjemt, eller hvordan man kopierer opp hefter med stift i ryggen. Det du allikevel må vite, er at ingen er så travle at de ikke kan svare på noen spørsmål, eller gi en kjapp demo av heftekopiering. Som ny er det ditt ansvar å sørge for at taus kunnskap blir eksplisitt!

3. Engasjer deg! Lev yrket ditt. Les forskning, og ta stilling til hvordan denne forskningen skal få påvirke din praksis i klasserommet. Meld deg inn fagforening, og vis solidaritet – men tenk også over hva lojalitet betyr for deg – hva er det du som lærer skal være lojal til? Engasjer deg i elevenes liv, men la det gå en grense før du får dem på maten!

4. Ta vare på deg selv! Det er travelt å være lærer, og det er mye å sette seg inn i som ny. Ikke still for høye krav til deg selv, og si ifra hvis du har for mange eller vanskelige arbeidsoppgaver.

5. Utforsk og reflekter! Tenk over hvilket elevsyn du har, og hvilket læringssyn. Hva betyr dette for din praksis? Hvordan vil du løse konflikter mellom elever? Hvordan lage grupper av elever og hvorfor velge denne måten? Hvordan få til tilpasset opplæring og vurdering for læring? Husk ped’en fra utdanningen; her kan du bruke både Dewey, Vygotsky og Hattie.

6. Vær kritisk og ydmyk! På alle skoler finnes en kultur. Hva kjennetegner kulturen på din skole? Hvem er kulturbærerne? Det vil alltid være noen man er enig med, og noen man alltid havner i diskusjoner med. Hvilken rolle vil du ta? Vil du være med å bære kulturen videre, eller vil du bryte og få til endring? Uansett – balanser mellom å være kritisk og ydmyk med dine nye kolleger – du har kanskje nye impulser fra utdanningen, men de har mange års erfaring, og ofte ser det ut til at det som foregår av nye ting i skolen, ikke har nådd lærerutdanningen.

7. Planlegg for læring! Varier undervisningen, og finn på gode, morsomme og praktiske aktiviteter til timene, men husk at du planlegger for læring, og ikke for aktiviteten i seg selv. Husk læringstrekanten; elever i aktivitet lærer mest, så selv om du hadde hovedrollen i planleggingen, er det elevene som skal skinne i timen! En tommelfingerregel er 80% elevaktivitet, og 20% læreraktivitet. Varier også mellom timer med hyppig bytte av aktivitet, og timer til fordypning.

8. Vær lat! Elever som er bevisst sin egen læring, og reflekterer over læringsprosessen, lærer mer! Så hvorfor skal du sitte hjemme med svære rettebunker en søndagsettermiddag? La elevene vurdere seg selv og hverandre, og sammen med deg komme fram til hva de skal jobbe med videre. Elever kan også brukes til å lage oppgaver og undervisningsopplegg, og det er faktisk utelukkende positivt. Det krever allikevel at du har gjort et godt forarbeid, slik at du kan veilede dem, og ende opp med noe som har en solid kvalitet.

9. Bruk teknologi! Det er ingen som kommer til å slå av Internet. Heldigvis! Det er en uendelig ressurs, som må tøyles og brukes. Mobiltelefoner har løst mange problemer allerede; i stedet for å svare «Hmm.. det vet jeg ikke. Jeg skal finne ut av det, og komme tilbake til deg», kan jeg nå si «Godt spørsmål!» (For det er det jo når jeg ikke kan svare på det) «Ta et raskt googlesøk på mobilen, og del med klassen etterpå – og hvis du ikke finner det så kommer jeg og hjelper!» I tillegg; Kahoot!, kart, kompass, stoppeklokke (Vi måtte alltid lete etter disse før), tidsur, kalkulator, «ekstraoppgave», kamera (elever tar bilde av lekseplanen til sidemannen i stedet for å spørre meg om en ny!!!) Mobiltelefoner er din beste venn, så lenge du bestemmer når de skal brukes!

10. Samarbeid! Del ideer og reflekter over undervisning. Lærere gjør hverandre gode hvis de samarbeider. Utfyll hverandre og utfordre hverandre – vi er alle fortsatt i en læringsprosess, og læring skjer jo gjerne aller helst når vi gjør det sammen!